Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U heeft het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van reden te annuleren. De opzegtermijn bedraagt ​​veertien dagen vanaf de dag dat het contract tot stand is gekomen. Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen (firma upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid), Ignatz-Wiemeler-Str.22, 49477 Ibbenbüren, Duitsland. Telefoon +49 5451 59 33-60, e-mailadres: moin_at_upmesh.de). Aan de hand van een duidelijke verklaring (bv. een brief per post, fax of e-mail) dient u ons te informeren over uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringsdeadline te voldoen, is het voldoende dat u uw mededeling waarin staat dat u uw recht op annulering uitoefent, verzendt voordat de annuleringsperiode is verstreken.

Gevolgen van de intrekking

Als u zich uit dit contract terugtrekt, zullen wij u alle betalingen die we van u hebben ontvangen, inclusief bezorgkosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het kiezen van een ander type levering dan de goedkoopste standaardlevering die door ons wordt aangeboden), onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gebracht van uw annulering van dit contract, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u heeft gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij uitdrukkelijk iets anders met u is overeengekomen; Voor deze terugbetaling worden in geen geval kosten in rekening gebracht.

Voorbeeldformulier

Gebruik dit voorbeeldformulier om uw toestemming in te trekken:

annuleringsformulier.pdf