Privacyverklaring

Het doet ons genoegen dat u onze website www.upmesh.de bezoekt en dat u interesse heeft in ons bedrijf. De bescherming van uw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons. Persoonsgegevens zijn gegevens over persoonlijke of feitelijke omstandigheden van een specifieke of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit omvat b.v. de echte naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum, maar ook alle andere gegevens die aan een identificeerbare persoon kunnen worden gerelateerd.

 

Aangezien persoonsgegevens een bijzondere wettelijke bescherming genieten, worden ze door ons alleen verzameld voor zover dit nodig is voor het aanbieden van onze website en het verlenen van onze diensten. Hieronder laten we zien welke persoonlijke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website en hoe we deze gebruiken.

 

Onze gegevensbeschermingspraktijk is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, in het bijzonder die van de Duitse federale gegevensbeschermingswet (BDSG), de Telemediawet (TMG) en de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). Wij verzamelen, verwerken en bewaren uw persoonsgegevens alleen voor zover dit nodig is voor de functionele terbeschikkingstelling van deze website en onze inhoud en diensten, alsmede voor het verwerken van vragen en, indien nodig, voor het verwerken van bestellingen / contracten, maar alleen als daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat overeenkomstig Art. 6 par. 1 zin 1 letter f AVG of een andere gegronde reden bestaat. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor verdere doeleinden die nauwkeurig zijn gedefinieerd in de toestemming, bijvoorbeeld als u uw toestemming eerder afzonderlijk hebt gegeven. voor het verzenden van promotionele informatie per nieuwsbrief.

 

Verantwoordelijke volgens Art. 4 lid 7 AVG

 

De verantwoordelijke persoon in de zin van de AVG en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere gegevensbeschermingsregels is:

 

upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid)

Ignatz-Wiemeler-Str. 22
49477 Ibbenbüren 

Duitsland
E-Mail: moin_at_upmesh.de
Telefoon: +49 5451- 59 3360

 

Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logfiles

 

Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de oproepende computer. De volgende gegevens worden verzameld:

 

Omvang van de verwerking van de gegevens

 

 • Informatie over het browsertype en de gebruikte versie
 • Het besturingssysteem van de computer waarmee toegang is gezocht
 • Het IP-adres van de computer waarmee toegang is gezocht
 • Datum en tijd van toegang
 • Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website zijn geopend.
 • Websites van waaruit het systeem van de gebruiker onze website heeft bereikt (referrer-tracking)

 

 

Deze gegevens worden opgeslagen in de logfiles van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonlijke gegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele sitebezoekers niet worden geïdentificeerd.

 

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Artikel 6 (1) (f) AVG (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang is ervoor te zorgen dat het hieronder beschreven doel wordt bereikt.

 • Doel van de gegevensverwerking

Logging vindt plaats om de compatibiliteit van onze website voor zoveel mogelijk bezoekers te behouden en om misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen. Hiervoor is het noodzakelijk om de technische gegevens van de toegangscomputer te loggen om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op het vertonen van fouten, aanvallen op onze IT-systemen en / of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken we de gegevens om de website te optimaliseren en om in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

 • Duur van opslag

De bovengenoemde technische gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te waarborgen, maar uiterlijk 3 maanden nadat onze website is bezocht.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De opties voor bezwaar maken en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en verwijdering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

 

 

Speciale functies van onze website

 

Onze website biedt u verschillende functies waarmee wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan wanneer u deze gebruikt. Hieronder leggen we uit wat er met uw gegevens gebeurt:

 

Contactformulier (en):

 

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

    De gegevens die u heeft ingevuld in onze contactformulieren.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

    Art. 6 par. 1 letter a AVG (stilzwijgende toestemming)

 • Doel van de gegevensverwerking

We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via ons contactformulier of via onze contactformulieren alleen gebruiken om het specifieke contactverzoek dat via het contactformulier is ontvangen, te verwerken.

 • Duur van opslag

Nadat uw verzoek is verwerkt, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk verwijderd, mits er geen wettelijke bewaartermijnen zijn.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en verwijdering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

 

Login gebied:

 

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

De registratie- en inloggegevens die u bij ons heeft ingevoerd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

    Art. 6 (1) (a) AVG (stilzwijgende toestemming)

 • Doel van de gegevensverwerking

U heeft de mogelijkheid om een ​​apart inloggedeelte op onze website te gebruiken. Als u uw wachtwoord of uw gebruikersnaam voor dit gebied bent vergeten, heeft u de mogelijkheid om deze gegevens opnieuw naar u te laten verzenden na het invoeren van uw contactgegevens (e-mailadres). De gebruiksgegevens die voortvloeien uit het gebruik van het inloggedeelte worden door ons alleen verzameld, opgeslagen en verwerkt om misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen of om de functionaliteit te behouden. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt of aan derden doorgegeven.

 • Duur van opslag

Uw beoordeling wordt voor onbepaalde tijd opgeslagen en gepubliceerd. We behouden ons het recht voor om deze zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere mededeling te verwijderen.

De gegevens die worden verzameld als onderdeel van de functie 'Gebruikersnaam of wachtwoord vergeten', worden alleen gebruikt om vergeten toegangsgegevens opnieuw te verzenden.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar en annulering onder de gegevensbeschermingswet die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

 

Inschrijfformulier nieuwsbrief:

 

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

    De gegevens die u heeft ingevoerd bij uw aanmelding voor de nieuwsbrief.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

    Art.6 Paragraaf 1 letter a AVG (stilzwijgende toestemming)

 • Doel van de gegevensverwerking

De gegevens die zijn vastgelegd in het aanmeldingsmasker van onze nieuwsbrief worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarin we u informeren over al onze diensten en ons nieuws. Nadat u zich heeft geregistreerd, sturen wij u een bevestigingsmail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).

 • Duur van opslag

U kunt zich op elk moment afmelden voor onze nieuwsbrief door op de afmeldlink te klikken, die ook in elke nieuwsbrief staat. Uw gegevens worden door ons direct na uitschrijving verwijderd. Evenzo, als uw registratie niet is voltooid, zullen we uw gegevens onmiddellijk verwijderen. We behouden ons het recht voor om zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere informatie te verwijderen.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op verwijdering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

 

Afspraak boekingsformulier:

 

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

    De gegevens die u heeft ingevoerd bij het maken van een afspraak.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

    Art. 6 (1) (b) AVG (uitvoering van precontractuele maatregelen)

 • Doel van de gegevensverwerking

    We zullen de gegevens die zijn vastgelegd via ons afspraakboekingsformulier alleen gebruiken om afspraakverzoeken te verwerken die zijn ontvangen via het afspraakboekingsformulier.

 • Duur van opslag

    Uw afspraakboeking wordt door ons direct na 12 maanden na het maken van de afspraak verwijderd, mits er geen wettelijke bewaarplicht is. We behouden ons het recht voor om deze zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande of latere mededeling te verwijderen.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

De opties voor bezwaar en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene voorschriften over het recht van bezwaar en het recht op annulering onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die hieronder in deze gegevensbeschermingsverklaring worden beschreven.

 

Statistische analyse van bezoeken aan deze website - webtrackers

 

Wanneer u deze website of individuele bestanden op de website bezoekt, verzamelen, verwerken en bewaren wij de volgende gegevens: IP-adres, website van waaruit het bestand is opgeroepen, naam van het bestand, datum en tijd van de oproep, hoeveelheid overgedragen gegevens en melding van succes het opvragen (zogenaamde weblog). We gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden.

 

We gebruiken ook de volgende webtrackers om bezoeken aan deze website te evalueren:

Google Analytics

 

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

    Op onze website maken wij gebruik van de webtracking-service van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Park in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google Analytics). In het kader van webtracking maakt Google Analytics gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van onze website en uw surfgedrag kan worden geanalyseerd (zogenaamde tracking). We voeren deze analyse uit op basis van de Google Analytics-trackingservice om onze website continu te optimaliseren en beter beschikbaar te maken. Als onderdeel van het gebruik van onze website worden gegevens zoals uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten verzonden naar de server van Google LLC en buiten de Europese Unie, bijv. verwerkt en opgeslagen in de VS.

    De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er in de VS een passend niveau van gegevensbescherming kan bestaan ​​als het gegevensverwerkingsbedrijf zich heeft aangemeld bij de US-EU Privacy Shield-overeenkomst en de gegevensexport naar de VS op deze manier is toegestaan. Door de IP-anonimisering in de Google Analytics-trackingcode van deze website te activeren, wordt uw IP-adres vóór verzending door Google Analytics geanonimiseerd. Deze website maakt gebruik van een Google Analytics-trackingcode die is uitgebreid met de operator gat._anonymizeIp (); is uitgebreid om alleen een geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogenaamde IP-masking).

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

    Art. 6 (1) (a) AVG (toestemming), hetzij bij registratie bij Google (opening van een Google-account en acceptatie van de daar geïmplementeerde gegevensbeschermingsinformatie) of, indien u zich niet bij Google hebt geregistreerd, door expliciet uw toestemming te geven bij het openen ervan onze pagina.

 • Doel van de gegevensverwerking

    Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google Analytics, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google LLC.

 • Duur van opslag

    Google bewaart de gegevens die relevant zijn voor het aanbieden van webtracking zolang dit nodig is om de geboekte webservice te vervullen. De gegevensverzameling en opslag is geanonimiseerd. Als er een persoonlijke referentie is, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd, voor zover er geen wettelijke bewaarplicht op rust. In ieder geval worden de gegevens verwijderd nadat de bewaartermijn is verstreken.

 • Bezwaar- verwijderingsmogelijkheid

    U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (in het bijzonder uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblokker in uw browser te installeren ( U kunt deze vinden op www.noscript.net of www.ghostery.com) of activeer de "Do Not Track" -instelling in uw browser. U kunt bovendien voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de Google-cookie worden gegenereerd en betrekking hebben op uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) alsmede dat deze gegevens door Google verwerkt worden door via de volgende link  (https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) de beschikbare browserplug-in te downloaden en installeren. U kunt de beveiligings- en gegevensbeschermingsprincipes van Google vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

 

Integratie van externe webservices en verwerking van gegevens buiten de EU

 

Op onze website gebruiken we actieve Java Script-inhoud van externe providers, zogenaamde webservices. Door onze website op te roepen, kunnen deze externe providers persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Verwerking van gegevens buiten de EU is wellicht mogelijk. U kunt dit voorkomen door een JavaScript-blocker te gebruiken, zoals Installeer de browserplug-in 'NoScript' (www.noscript.net) of deactiveer Java Script in uw browser. Dit kan leiden tot functionele beperkingen op de websites die u bezoekt.

 

We maken gebruik van de volgende externe webservices:

Gebruik van de WebProspector-technologie

 

Op deze website worden technologieën van WebProspector GmbH (www.webprospector.de) gebruikt om gegevens voor marketingdoeleinden te verzamelen en op te slaan en om geïnteresseerde partijen te identificeren. De WebProspector-technologie gebruikt deze gegevens om adressen te bepalen, maar alleen in die gevallen waarin u zeker weet dat het een bedrijf is en niet één persoon als bezoeker. De WebProspector-technologie kan andere kenmerken hebben, zoals Bewegingsgegevens ontvangen over het bezoek en maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal worden opgeslagen in de cache van de internetbrowser van de websitebezoeker. Cookies maken herkenning van de internetbrowser mogelijk. Het verzamelen en opslaan van gegevens door WebProspector voor deze website kan te allen tijde met ingang van de toekomst worden tegengesproken. Klik hiervoor op: https://exclusion.unified-tracking.com/exclusion?cid=TRACKINGID.

 

website-check.de

 

Een webservice van Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24 in 66111 Saarbrücken, DE (hierna: website-check.de) wordt op onze site geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar website-check.de sturen. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in het privacybeleid van website-check.de: https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door website-check.de voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokker in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 

Doubleclick

 

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Doubleclick) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In dit verband kan uw browser persoonlijke gegevens naar Doubleclick verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Doubleclick heeft zichzelf gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Doubleclick: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Doubleclick voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of een scriptblocker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery. com).

 

Google

 

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Google heeft zichzelf gecertificeerd onder de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door het uitvoeren van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblokker in uw browser te installeren (deze vindt u bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery. com).

 

Google api's

 

Een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: Google API's) wordt op onze website geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar Google API's verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. Google-Apis heeft zichzelf gecertificeerd als onderdeel van de EU-VS Privacy Shield-overeenkomst (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens is te vinden in de privacyverklaring van Google Apis: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Google API's voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld op www.noscript.net of www. ghostery.com).

 

gstatic

 

Op onze website wordt een webservice van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway in 94043 Mountain View, VS (hierna: gstatic) geladen. We gebruiken deze gegevens om de volledige functionaliteit van onze website te garanderen. In deze context kan uw browser persoonlijke gegevens naar gstatic verzenden. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, letter f AVG. Het gerechtvaardigd belang bestaat uit het correct functioneren van de website. gstatic heeft zichzelf gecertificeerd in het kader van de EU-US Privacy Shield Agreement (zie https://www.privacyshield.gov/list). De gegevens worden verwijderd zodra het doel waarvoor ze zijn verzameld, is bereikt. Meer informatie over de omgang met de overgedragen gegevens vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van gstatic: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/. U kunt het verzamelen en verwerken van uw gegevens door gstatic voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren of door een scriptblocker in uw browser te installeren (u vindt deze bijvoorbeeld op www.noscript.net of www.ghostery.com).

 

Analyse door wiredminds

 

Onze website maakt gebruik van de telpixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. Daarbij kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen, van waaruit gebruiksprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Deze gebruiksprofielen zijn waar mogelijk en verstandig volledig geanonimiseerd. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser van de bezoeker en worden gebruikt om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgestuurd naar wiredminds of rechtstreeks door wiredminds verzameld. wiredminds kan informatie die wordt achtergelaten door bezoeken aan de website gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen te creëren. De gegevens die op deze manier worden verkregen, worden niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk gegeven toestemming van de betrokken persoon en ze worden niet samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden deze onmiddellijk geanonimiseerd door het laatste nummerblok te verwijderen.

Uitsluiten van tracking

 

Gebruik van plug-ins voor sociale media

 

 • We gebruiken momenteel de volgende plug-ins voor sociale media: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, LinkedIn, Flattr]. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de plug-in providers. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de markering op het vak boven de beginletter of het logo. We geven je de mogelijkheid om via de knop direct te communiceren met de aanbieder van de plug-in. Alleen als u op het gemarkeerde veld klikt en het daarbij activeert, ontvangt de plug-inprovider de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod hebt bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld onder sectie 3 van deze verklaring verzonden. In het geval van Facebook en Xing wordt het IP-adres volgens de respectievelijke providers in Duitsland direct na het verzamelen geanonimiseerd. Door de plug-in te activeren, worden persoonlijke gegevens van u naar de betreffende plug-inprovider verzonden en daar opgeslagen (voor Amerikaanse providers in de VS). Aangezien de plug-inprovider met name gegevens verzamelt met behulp van cookies, raden wij u aan alle cookies te verwijderen met behulp van de beveiligingsinstellingen van uw browser voordat u op het grijze vak klikt.
 • We hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de gegevensverwerkingsactiviteiten, noch zijn we op de hoogte van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking of de bewaartermijnen. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de gegevens die zijn verzameld door de plug-inprovider.
 • De plug-inprovider slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruiksprofiel en gebruikt deze voor advertenties, marktonderzoek en / of op behoeften gebaseerd ontwerp van zijn website. Een dergelijke evaluatie vindt met name plaats (zelfs voor gebruikers die niet zijn ingelogd) om op behoeften gebaseerde advertenties weer te geven en om andere gebruikers van het sociale netwerk te informeren over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, maar u moet hiervoor contact opnemen met de respectieve plug-inprovider. Via de plug-ins bieden we je de mogelijkheid om te communiceren met sociale netwerken en andere gebruikers, zodat we ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor jou als gebruiker. De wettelijke basis voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, letter f AVG.
 • De gegevens worden ongeacht of u een account bij de plug-inprovider heeft en daar bent ingelogd, doorgegeven. Als u bent aangemeld bij de plug-inprovider, worden uw door ons verzamelde gegevens rechtstreeks toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-inprovider. Als u op de geactiveerde knop en z drukt. Als u bijvoorbeeld de pagina koppelt, slaat de plug-inprovider deze informatie ook op in uw gebruikersaccount en deelt deze openbaar met uw contacten. We raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u zo voorkomt dat u wordt toegewezen aan uw profiel bij de plug-inprovider.
 • Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verwerking ervan door de plug-inprovider vindt u in de gegevensbeschermingsverklaringen van deze providers, die hieronder worden gegeven. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten in dit verband en instelmogelijkheden om uw privacy te beschermen.
 • Adressen van de respectieve plug-inproviders en URL met hun gegevensbeschermingsinformatie:
 • Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, VS; http://www.facebook.com/policy.php; Meer informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications en http: //www.facebook .com / about / privacy / uw-info # Everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, California 94043, VS; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, Californië 94103, VS; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS-privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.
 • T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Duitsland; https://t3n.de/store/page/datenschutz.
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, VS; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangemeld bij het EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
 • Flattr Network Ltd. gevestigd op 2nd Floor, 114A White bear yard, Clerkenwell Road, Londen, Middlesex, Engeland, EC1R 5DF, Verenigd Koninkrijk; https: // flattr. com / privacy.]

 

Informatie over het gebruik van cookies

 

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

We gebruiken cookies op verschillende pagina's om het gebruik van bepaalde functies van onze website mogelijk te maken. De zogenaamde 'cookies' zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw computer kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke reeks tekens waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer u onze website opnieuw bezoekt.Het proces van het opslaan van een cookiebestand wordt ook wel 'een cookie instellen' genoemd.

 • Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

Art.6 Paragraaf 1 letter f AVG (gerechtvaardigd belang). Ons legitieme belang ligt in het behoud van de volledige functionaliteit van onze website, het vergroten van de bruikbaarheid en het mogelijk maken van een meer geïndividualiseerde benadering van klanten. Individuele sitebezoekers kunnen wij met behulp van cookietechnologie alleen identificeren als de sitebezoeker ons vooraf op basis van een afzonderlijke toestemming overeenkomstige persoonsgegevens heeft verstrekt.

 • Doel van de gegevensverwerking

De cookies worden door onze website geplaatst om de volledige functionaliteit van onze website te behouden en de bruikbaarheid te verbeteren. Bovendien stelt de cookietechnologie ons in staat om individuele bezoekers te identificeren met behulp van pseudoniemen, bijv. om een ​​individuele, willekeurige ID te herkennen, zodat we meer individuele diensten kunnen aanbieden.

 • Duur van opslag

Onze cookies worden opgeslagen totdat ze in uw browser worden verwijderd of, als het een sessiecookie is, totdat de sessie is verlopen.

 • Bezwaar- en verwijderingsmogelijkheid

U kunt uw browser zo instellen dat u in het algemeen het plaatsen van cookies verhindert, er alleen over geïnformeerd wordt, per geval beslist over de acceptatie van cookies: of de acceptatie van cookies in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, b.v. om te herkennen dat uw pc al met onze website is verbonden (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). We gebruiken cookies om u meer gebruikersgemak te bieden. Om onze gemaksfuncties te gebruiken, raden we u aan cookies voor onze website toe te staan.

    De opties voor bezwaar en verwijdering zijn verder gebaseerd op de algemene bepalingen over het recht van bezwaar op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming en het recht op annulering zoals hieronder beschreven in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 

Gegevensbeveiliging en gegevensbescherming, communicatie per e-mail

 

Uw persoonsgegevens worden tijdens het verzamelen, opslaan en verwerken beschermd door technische en organisatorische maatregelen zodat deze niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-versleutelde communicatie per e-mail, kunnen we geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op het transmissiepad naar onze IT-systemen, daarom raden we gecodeerde communicatie of post aan voor informatie met een hoge mate van vertrouwelijkheid.

 

Intrekking van toestemming - gegevensinformatie en wijzigingsverzoeken - verwijdering en blokkering van gegevens

 

Een keer per jaar heeft u recht op gratis informatie over uw opgeslagen gegevens en het recht om uw gegevens te allen tijde te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Uw gegevens worden op eerste verzoek door ons verwijderd, tenzij er wettelijk anders is bepaald. De toestemming die u ons heeft gegeven om uw persoonsgegevens te gebruiken, kunt u te allen tijde intrekken. Verzoeken om informatie, verwijdering en correctie van uw gegevens, evenals suggesties kunt u te allen tijde naar het volgende adres sturen:

upmesh UG (beperkte aansprakelijkheid) 
Ignatz-Wiemeler-Str. 22
49477 Ibbenbüren 

Duitsland
E-Mail: moin_at_upmesh.de
Telefoon: +49 5451- 59 33 60

 

Recht van beroep bij de toezichthoudende autoriteit in overeenstemming met. Art.77 I AVG

 

Als u vermoedt dat uw gegevens aan onze zijde onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde gerechtelijke opheldering van het probleem bewerkstelligen. Desondanks heeft u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit. U heeft het recht om een ​​klacht in te dienen in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en / of de plaats van de vermeende overtreding, d.w.z. U kunt de toezichthoudende autoriteit kiezen waarmee u contact wilt opnemen op de bovenstaande locaties. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens informeren over de status en resultaten van uw inzending, inclusief de mogelijkheid van een gerechtelijke procedure volgens artikel 78 AVG.

 

Opgesteld door:

 

© IT-Recht-Kanzlei DURY – www.dury.de

© Website-Check GmbH – www.website-check.de